Gubovics Péter

Fokozatai:

Shinkendo Ren-i

Toyama Ryu Gokyu